תעודת אחריות למכונות הקפה

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו אך ורק בהתמלא התנאים הבאים:

  1. חברת י. פפר בע"מ הינה היבואנית הרשמית והבלעדית של מוצרי JURA לישראל.

א.    נזק שנגרם כתוצאה מחדירת חרקים למכונה, מנפילה ו/או שבר במכשיר מכל סיבה שהיא.

ב.    קלקול או נזק עקב כוח עליון (שריפה, ברק, מים וכו׳(.

ג.     במקרה של טיפול, שינוי, תיקון או החלפת רכיבים אשר נעשה בידי אדם שאינו מוסמך מטעמנו.

ד.    במקרה של שינוי, מחיקת או הסרת פרטי המכשיר או מספרו או שינוי בפרט התעודה.

ה.    אם הקלקול נגרם בזדון.

ו.     תקלה שמקורה בהצטברות אבנית (סתימה בצנרת ובדוודים).

ז.     תקלה במטחנת המכונה שמקורה בהימצאות גוף זר בפולי הקפה או בכניסת מים חיצונית.

                                                                האחריות הינה עד לתאריך

                                                                                 דגם המכונה: _____________________

                                                                             מספר סידורי: _______________________